De Gulden Harpoen = Verhaalnummer 169
           
 
4.kleuren
1993

4.kleuren

2007

Lecturama 1995
 
Luxe Rode
1993

Special FFC

2003

Luxe Rotteveel M4 2006
Nederlandse avonturen
2009

4.kleuren

2010

De Strafste Strips 2016