DE BANGESCHIETERS
 
4.kleuren 4.kleuren Luxe 4.kleuren
Luxe 4.kleuren    
4.kleuren Stripwinkel Alex Lecturama 2008
Lecturama 2008 Pocket 2010 Pocket 2010
       
De Strafste Strips 2016