Barabas de balorige
 

niet gebruikt
4.kleuren 2013 Luxe 4.kleuren 2013    

Luxe 4.kleuren 2013 Lecturama 2014 De Strafste Strips 2016